Udmeldelse af CIK HåndboldUdmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af CIK Håndbold, skal du udfylde formularen på denne side og afsende.


Du har mulighed for at fortsætte som passivt medlem, hvilket giver dig mulighed for fortsat at deltage i klubbens arrangementer.


Husk at give din træner besked når du stopper.


 Når formularen er modtaget, vil kasseren lave en kontingent opgørelse og melde dig ud af klubben.

 

Ved Klubskifte

Ønsker du at skifte klub, skal du udmeldes af CIK Håndbold og meldes ind i en ny klub.


Din nye klub anmoder elektronisk om dit spillercertifikat, og dette frigives fra CIK Håndbold. 


CIK Håndbold forbeholder sig retten til at tilbageholde et spillercertifikatet, såfremt der er kontingentrestance. 

 
 
 
 
 
Ja